Reservation

Booking Status

Authentication

News & Events

Payment Methods

 


Website for Sale

Odlućili smo opustiti projekt online rezervacija , sa preko 100 objekata projekt zahtijeba više zaposlenih , te u sastav u kojem smo trenutno ne možemo kvalitetno opsluživati naše klijente.

Prvenstveno smo softwearska tvrdka i kroz dvije godine rada razvili smo skriptu do te mjere da radi absolutno bez greški , dodane su sve sugerirane promijene i varnost je na najvišom nivou.

Prodaje i stranicu , domenu i skriptu zajedno , isto možemo na Vaše domene i stranice instalirati našu skriptu i to u varianti za agencije , kao ova i u varianti za posamićne smještajne objekte.

Za info kontaktirajte nas na almisum@gmail.com

Posted on: 07 Oct, 2017 12:45
Let's socialize


Payment Methods
PayPal Visa MasterCard Amex


Copyright © 2022
All Rights Reserved
Newsletter Subscription


Customer support
000
villasolinedubrovnik@gmail.com
Customer Login    Prijava Administratora Objekta

Croatiabooking.net is not a Travel Agency, Croatiabooking.net is Travel Web Portal ! Croatiabooking.net nije Turistička Agencija, Croatiabooking.net je Web Portal za ponudu smještajnih objekata !
high performance ssd vps